På Litla Undheim siden 1948

Vi leverer Dekalb White og ISA Brun

Kontakt oss »

Våre høneraser

Dyrematerialet / Hønerasene

Vi har hønerasene Dekalb White og ISA Brun fra avlsselskapet Hendrix Genetics / ISA Poultry. Dette er høneraser med meget god eggproduksjon, høy eggkvalitet, rett eggvekt og beste forutnyttelse. Hønene er rolige, robuste og har god fjørdrakt. Dette gir beste forutsetninger for gode produksjonsresultater for norske eggprodusenter i alle typer produksjonssystem.


 
Eirik-Halvorsen-Borge-Undheim-web%20(12)
Eirik-Halvorsen-Borge-Undheim-web%20(15)
Forvaltning av dyremateriale

Vi har et fantastisk utgangspunkt med en hønerase av høy kvalitet, men det hjelper lite med verdens beste høner dersom hønene ikke forvaltes på en best mulig måte.  Vi har førstehånd erfaring gjennom import fra avslfirma til unghønene er levert hos eggprodusent.  Dette gir oss oversikt over hele prosessen fra A - Å og gir oss de beste forutsetningene for en god forvaltning. Godt stell og oppfølging i alle ledd gir flotte daggamle kyllinger og de beste unghønene som vi kan tilby norske eggprodusenter og hobbybesetninger. 

Les mer om hvordan vi følger opp dyrene for å sikre deg som eggprodusent en høne av beste kvalitet.
"Daggamle kyllinger" og "Unghøner"

Produksjonsresultater

Eggprodusenten skal kunne forvente de beste produksjonsresultater fra våre hønseraser. De viktigste nøkkeltallene for en eggprodusent er kg eggmasse pr innsatt høne, forforbruk pr kg egg og andel A-egg.

MEN godt stell og godt husmiljøet er særdeles viktig for gode produksjonsresultater og kan aldri overvurderes. Det er umulig å oppnå de beste produksjonsresultatene uten et daglig fokus på at dyrene har det godt.  

Vi ønsker alltid å bidra med tips og råd for å sammen skape gode resultater. Vi ønsker alltid å hjelpe eggprodusenten.