På Litla Undheim siden 1948

Vi leverer til kunder i heile Norge

Kontakt oss »

Oppdrett Undheim

Oppdrett av unghøner

Vi har kyllingoppdrett på Undheim fordelt på 10 oppdrettshus. Vi tilbyr unghøner av rasene Dekalb White og ISA Brun til alle produksjonsformer (miljøinnredning, frittgående og økologiske produksjoner) Unghønene kan leveres alt fra 7 til 19 uker gamle.

Kyllingoppdrettet er meget moderne og de siste 10 årene er det gjort store investeringer i frittgående aviar oppdrett. Dette er frittgående systemer spesialtilpasset hønenes behov. 

Våre medarbeidere vet at godt stell og oppfølging av dyrene gir beste dyrevelferd, lavt smittepress og best utvikling av unghønen. 

Hygiene og smitteforebygging er nøkkelord i kyllingoppdrett. Grundig rengjøring og desinfisering av oppdrettshus, transportmiddel og annet produksjonsutstyr er viktige smitteforebyggende tiltak. I tillegg er kyllingoppdrettet fordelt på 10 ulike lokasjoner med strenge regler om hygiene og bevegelse mellom de enkelte produksjonsanleggene. Det tas også salmonella tester i kyllingoppdrettet.

Alt dette er viktig for å sikre eggprodusentene friske unghøner med dei beste forutsetninger før eggproduksjonen starter.

 
Eirik-Halvorsen-Borge-Undheim-web%20(12)
Eirik-Halvorsen-Borge-Undheim-web%20(15)
Levering og kundeoppfølging

Unghønene leveres av Nils Undheim som har lang erfaring med høner. Dette gir en trygg levering og Nils setter pris på en god drøs når han leverer unghønene.

En flott levert unghøne er ikke nok for å oppnå gode produksjonsresultater.  Vi ønsker derfor en tett oppfølging av den enkelte eggprodusent gjennom hele produksjonssyklusen fra mottak av dyrene til de endelige produksjonsresultatene foreligger. Dette for å kunne bidra for et best mulig innsett for eggprodusenten. God oppfølging og stell av dyrene med fokus på dyrevelferd er viktig for å oppnå gode produksjonsresultater.  

Vi ønsker alltid å hjelpe våre kunder.
 
Eirik%20Halvorsen%20-%20B%C3%B8rge%20Undheim%20web-24
Eirik%20Halvorsen%20-%20B%C3%B8rge%20Undheim%20web-22