På Litla Undheim siden 1948

Vi leverer til kunder i heile Norge

Kontakt oss »

Oppdrett Trøndelag

Oppdrett av unghøner

I 2017 etablerte vi oss med  et flunkende nytt frittgående kyllingoppdrett i Trøndelag hos Erling og Stig Gøran Brenne. Anlegget ble levert av Big Dutchman (Fjøssystemer). Brenne har fra før lang erfaring med eggproduksjon og oppdrett i et mindre oppalshus, men fra og med 2017 har oppdrettsvolumet økt betraktelig. I løpet av 2018 vil vi ha levert ca 120 000 unghøner fra anlegget.

Vi kan levere unghøner til alle eggprodusenter i Trøndelag og nærliggende områder.  

Stig Gøran og Erling er opptatt av godt stell og oppfølging av dyrene. Dette gir beste dyrevelferd og best utvikling av unghønen. 

Hygiene og smitteforebygging er nøkkelord i kyllingoppdrett. Grundig rengjøring og desinfisering av oppdrettshus, transportmiddel og annet produksjonsutstyr er viktige smitteforebyggende tiltak. Kyllingoppdrettet fordelt på 2 ulike avdelinger med strenge regler om hygiene og bevegelse mellom de enkelte avdelingen. Inn og utslusing med dusjfasiliteter i hver sluse. Det tas også salmonella tester i kyllingoppdrettet. 

Alt dette er viktig for å sikre eggprodusentene friske unghøner med dei beste forutsetninger før eggproduksjonen starter.

 
Eirik-Halvorsen-Borge-Undheim-web%20(12)
Eirik-Halvorsen-Borge-Undheim-web%20(15)
Levering og kundeoppfølging

Unghønene fra oppdrettet i Trøndelag leveres også av Nils Undheim. Dette gir en trygg levering og Nils setter pris på en god drøs når han leverer unghønene.

En flott levert unghøne er ikke nok for å oppnå gode produksjonsresultater.  Vi ønsker derfor en tett oppfølging av den enkelte eggprodusent gjennom hele produksjonssyklusen fra mottak av dyrene til de endelige produksjonsresultatene foreligger. Dette for å kunne bidra for et best mulig innsett for eggprodusenten. God oppfølging og stell av dyrene med fokus på dyrevelferd er viktig for å oppnå gode produksjonsresultater.  

Vi ønsker alltid å hjelpe våre kunder.
 
Bilde%20utenfra
Eirik%20Halvorsen%20-%20B%C3%B8rge%20Undheim%20web-22