På Litla Undheim siden 1948

Oppfølging av eggprodusenten

De daggamle kyllingene og unghønene leveres av Nils Undheim som har lang erfaring med høner. Dette gir en trygg levering og Nils setter pris på en god drøs (om både høns og lastebil) når han leverer unghønene.


En fin daggammel kylling eller flott unghøne er ikke nok for å oppnå gode produksjonsresultater. Vi ønsker derfor en tett oppfølging av den enkelte eggprodusent gjennom hele produksjonssyklusen fra mottak av dyrene til de endelige produksjonsresultatene foreligger. Vi ønsker å bidra til et best mulig innsett for eggprodusenten. Godt daglig stell av dyrene med fokus på dyrevelferd og profesjonell oppfølging er viktig for å oppnå de beste produksjonsresultater.  

Vi ønsker alltid å hjelpe våre kunder.
Eirik-Halvorsen-Borge-Undheim-web%20(20)
Eirik%20Halvorsen%20-%20B%C3%B8rge%20Undheim%20web-24