På Litla Undheim siden 1948

Om oss

Børge Undheim AS er en tradisjonsrik virksomhet på Litla Undheim, like ved Bryne på Jæren i Rogaland.  Produksjonen startet allerede i 1948, av Børge Undheim og drives nå av tredje generasjon. Selskapet driver oppdrett av kyllinger til eggproduksjon og leverer kyllinger fra daggamle til 18 veker. Vi leverer til kunder i hele Norge.

I året 1948 startet Børge Undheim med rugeri i kjelleren i hovedhuset på garden. Bedriften ble utvidet gradvis og det ble bygget nye bygg for kyllingoppdrett, slaktekyllinger og rugeri. Frem til 90-tallet ble også hanene fra verpehøne linjene alet opp til slakt, men etterhvert ble dette faset ut grunnet introduksjon av mer spesialiserte høneraser for henholdsvis kjøtt og eggproduksjon. 

På 90- tallet overtok Nils Undheim bedriften og startet etterhvert med import av avlsdyr fra utlandet, siden de internasjonale hønerasene lå  foran de norske hønerasene med tanke på produksjonsresultater og helsestatus.

Fra 2011 drives virksomheten og garden av 3. generasjon. Daglig leder er Pål Ånund Tveiten som er gift med Hanna datter til Nils. Pål Ånund og Hanna har 3 barn, Pauline, Olava og Trygve. Nils B Undheim er fremdeles aktivt med i driften av selskapet.

Bedriften gir i dag arbeid til 12 årsverk, fordelt på 14 personer. Alle ansatte bor i nærmiljøet og dei fleste har jobba her i mange år.