På Litla Undheim siden 1948

Om oss

Børge Undheim AS er en tradisjonsrik virksomhet på Litla Undheim, like ved Bryne på Jæren i Rogaland.  Produksjonen startet allerede i 1948, av Børge Undheim og drives nå av tredje generasjon. Bedriften gir, i dag, arbeid til 12 årsverk, fordelt på 14 personer + ferievikarer.

Selskapet driver oppdrett av kyllinger til eggproduksjon og leverer kyllinger fra daggamle til 18 veker. Vi leverer til kunder i hele Norge. Årlig leveres 1 100 000 unghøner fra rugeriet på Undheim.

 Vi ønsker å bidra optimalt til at eggprodusenten til enhver tid er fornøyd ved å levere:
- et dyrematerialet/hønerase av høy kvalitet gjennom fjørferasene Dekalb White og ISA Brun
- en forvaltning av dyrematerialet med fokus på kvalitet og dyrevelferd gjennom hele verdikjeden fra import til salg av kyllinger til eggprodusentene 
- en tett og god oppfølging av den enkelte eggprodusent for å kunne bidra til best mulig resultater 

Alle ansatte bor i nærmiljøet og har flere års erfaring. Kontinuitet og kompetanse er viktig for å kunne forvalte et godt dyremateriale til daggamle kyllinger og unghøner av beste kvalitet.

Nyttige linker

Dekalb og ISA Brun, informasjon avlsarbeid våre høneraser: www.isapoultry.com
Norsk Fjørfelag, norske fjørfeprodusenters fagforening: www.nfl2.no
Animalia, et ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon: www.animalia.no
Opplysningskontor for egg og kjøtt: www.matprat.no