På Litla Undheim siden 1948

EGGPRODUKSJON FRA A - Å

Salg av egg

Det siste leddet i verdikjeden er salg av egg og dette skjer vanligvis i dagligvareforretninger i eggdisken.

Dette er nok den delen av verdikjeden som er best kjent for folk flest.

Husk til slutt!!! Egget er svært næringsrikt og gir doser av alle næringstoffene kroppen trenger utenom vitamin C.  Løp og kjøp.