På Litla Undheim siden 1948

EGGPRODUKSJON FRA A - Å

Rugeri

Rugeri på Litla Undheim klekker ca 30 % av alle hønekyllinger i Norge. Arne & Andreas Salte og Børge Undheim AS driver rugeriet i et driftsfellesskap og fordeler kostnadene etter andel av klekte kyllingar. Rugeriet ble oppgradert sommeren 2015 med nye og topp moderne rugemaskiner fra Chickmaster, noe som økte rugekapasiteten med 40 %.
 

Alle rugeeggene desinfiseres ved ankomst i rugeriet og eggbrettene flyttes fra eggvognene til rugeeggvogner og settes inn i rugemaskinene. Rugemaskinene passer på å gi eggene den beste behandling med tanke på rett temperatur, luftfuktighet og co2. I tillegg er også vendemekansimen veldig viktig slik at eggene ikke ruges i samme stilling hele tiden. Eggene er mellom 16 - 19 dager i rugemaskinene og de siste 3 - 6 dagene i klekkemaskinene.  Mens eggene er i rugemaskinene tas eggene ut for gjennomlysning, hvor egg uten kyllinger sorteres ut. Ruging av disse utsorterte eggene ville kunne medført forurensing av klekkemaskinene og de nyklekkede kyllingene. En slik forurensing vil kunne øke risiko for Ecoli infeksjoner og derfor kunne medføre økt dødelighet, mer sårbare kyllinger og redusert dyrevelferd. 

Etter klekking kjønnsorteres kyllingene gjennom vingesortering og sprøytevaksineres mot Marek Disease. Norske verpehøner har en unik helsestatus og denne sprøytevaksinen er den eneste som gis norske verpehøner i hele dens levetid.

Daggamle kyllinger transporteres til slutt til kyllingoppdrettet.