På Litla Undheim siden 1948

EGGPRODUKSJON FRA A - Å

Rugeeggproduksjon

Rugeeggproduksjonen foregår i foreldredyrhusene. Våre foreldredyrflokker består både av hvite høner og brune høner. Gulvegg, skitne egg, klink og vaskede egg sorteres ut og brukes ikke som rugeegg. Dette for å ikke dra med unødvendige bakterier videre til rugeriet.

Rugeeggene lagres i en temperatur på mellom 16 - 18 grader. Når det er samlet nok rugeegg transporteres rugeeggene ved lastebil til rugeriet.