På Litla Undheim siden 1948

EGGPRODUKSJON FRA A - Å

Rugeeggproduksjon

Rugeeggproduksjonen foregår i foreldredyrhusene. I Norge er det desidert mest foreldredyr av hvite hønerog en mindre flokker av brune høner. I en foreldredyrflokk hos oss produserer de hvite hønene ca 6 500 og de brune hønene ca 800 egg pr dag. Gulvegg, skitne egg, klink og vaskede egg sorteres ut og brukes ikke som rugeegg. Dette for å ikke dra med unødvendige bakterier videre til rugeriet.

Rugeeggene lagres i en temperatur på mellom 16 - 18 grader. Når det er samlet nok rugeegg transporteres rugeeggene ved lastebil til rugeriet.

Litla Undheim
4342 Undheim
Tlf: 978 80 453 / 918 77 828
Fax: 51488030

post@borgeundheim.no