På Litla Undheim siden 1948

EGGPRODUKSJON FRA A - Å

Oppal av unghøner

De nyklekkede kyllingene transporteres daggamle til kyllingoppdrettere i Norge og våre egne kyllingoppdrett. Børge Undheim AS aler  opp ca 15 % av alle unghøner i Norge.
 

Når de daggamle kyllingene settes inn i kyllingoppdrettet har huset en temperatur på mellom 33 - 35 grader. Huset er blitt grundig vasket i forkant og mat og vann er klargjort. Kyllingene er sårbare de første to leveukene og det gjelder å gi kyllingene den best tenkelige starten.

Når unghønene er mellom 15 - 17 uker transporteres disse videre til norske eggprodusenter. Da nærmer det seg tiden for å legge egg.