På Litla Undheim siden 1948

EGGPRODUKSJON FRA A - Å

Foreldredyr

A&A Salte  har to foreldredyrflokker på noe over 6 000 dyr og Børge Undheim AS har to foreldredyrflokker på ca 7 500 dyr.

Fra disse foreldredyrflokkene samles rugeegg som ruges og klekkes til det som skal bli en flott verpehøne hos en norsk eggprodusent. Totalt klekkes det 1 MNOK hønekyllinger pr år i rugeriet  s0m alle stammer fra de fire foreldredyrflokkene.

Foreldredyrene er en viktige del av matsikkerheten i Norge. Det er bare 8 foreldredyrflokker for verpehøner i hele landet. Derfor er det viktig med gode rutiner for å redusere smitte og sykdomsrisikoen. Foreldredyrhusene ligger spredt geografisk og dyrene blir testet for salmonella hver andre uke og det blir tatt blodprøver fire ganger pr år.

Dette for å bidra til mattrygghet for norske forbrukere.

Litla Undheim
4342 Undheim
Tlf: 978 80 453 / 918 77 828
Fax: 51488030

post@borgeundheim.no