På Litla Undheim siden 1948

EGGPRODUKSJON FRA A - Å

Foreldredyr

A&A Salte  har to foreldredyrflokker på noe over 6 000 dyr og Børge Undheim AS har to foreldredyrflokker på ca 7 500 dyr.

Fra disse foreldredyrflokkene samles rugeegg som ruges og klekkes til det som skal bli en flott verpehøne hos en norsk eggprodusent. Totalt klekkes det 1,1 MNOK hønekyllinger pr år i rugeriet  s0m alle stammer fra de fire foreldredyrflokkene.

Foreldredyrene er en viktig del av matsikkerheten i Norge. Det er bare 8 foreldredyrflokker for verpehøner i hele landet. Derfor er det viktig med gode rutiner for å redusere smitte og sykdomsrisikoen. Foreldredyrhusene ligger spredt geografisk og dyrene blir testet for salmonella hver andre uke og det blir tatt blodprøver fire ganger pr år.

Dette for å bidra til mattrygghet for norske forbrukere.