På Litla Undheim siden 1948

EGGPRODUKSJON FRA A - Å

Eggprodusenter

I Norge er det totalt 3,5 millionar produserende verpehøner fordelt på 577 eggprodusenter med over 1.000 høneplasser. Det er tre ulike produksjonsformer miljøinnredning (30 %), frittgående (63 %) og økologisk (7 %). Det er to kommersielle verpehøner i Norge, Lohman og Dekalb.

Verpehønene er i 50 % produksjon ved 20 ukers alder og produserer et egg daglig fra 25 ukers alder. Hønene har god utnyttelse av næringsinntaket og trenger 2 kg næring for å legge 1 kg egg.