På Litla Undheim siden 1948

EGGPRODUKSJON FRA A - Å

Dekalb White og ISA Brown

Vi har hønerasene Dekalb White og ISA Brun fra avlsselskapet Hendrix Genetics / ISA Poultry. Dette er høneraser med meget god eggproduksjon, god eggkvalitet, rett eggvekt og god forutnyttelse. Hønene er rolig, robuste og har god fjørdrakt. 
Dette gir beste forutsetninger for gode produksjonsresultater for norske eggprodusenter uavhengig av produksjonssystem, miljøinnredning og spesielt frittgående og økologisk produksjon.