På Litla Undheim siden 1948

EGGPRODUKSJON FRA A - Å

Besteforeldredyr

I 20 år har vi samarbeidet med Arne & Andreas Salte om import av stamhøner gjennom selskapet Nor Chick. En gang i hver vinter blir ca 1400 daggamle kyllinger av rasene Dekalb kvit og ISA brun frakta frå Nederland til eit karanteneanlegg i Sirdal. Kyllingene består av fire forkjellige avlslinjer med høner og haner i hver linje, vanligvis mellom 6 - 8 % haner. Her, langt vekke frå fjørfeproduksjon, tilbringer kyllingene og kommende besteforeldredyr 16 veker. Underveis blir dei testet for sjukdommar av Mattilsynet, blant annet Salmonella og Newcastle Disease.

Denne karantenepraksisen er ein viktig suksessfaktor for at Norge er i verdenstoppen når det gjeld friske høner og salmonellafrie egg. 

Når karanteneperioden til besteforeldregenerasjonen i Sirdal er over, blir unghønene frakta til eit isolert anlegg på Jæren. Fra besteforeldredyrene ruges og klekkes det kyllinger til fire foreldredyrflokker. A&A Salte og Børge Undheim AS har to foreldredyrflokker hver.