På Litla Undheim siden 1948

EGGPRODUKSJON FRA A - Å

Eggproduksjon A - Å

Norsk eggproduksjon er mer spennende og omfattende enn en skulle tro. Børge Undheim AS er involvert i hele verdikjeden fra import av avlsdyr fra Nederland til eggprodusentens leveranse til eggpakkeriene.  Vi er med å sikre norske forbrukere trygg og god mat med god dyrevelferd fra A til Å.

Vi har tett dialog med avlsfirma, forfirmaer, eggpakkerier og flere interesseorganisasjoner (blant annet Animalia, Matprat og Norsk Fjørfelag). Dette gir oss helhetlig kunnskap om norsk eggproduksjon fra A - Å.

Se sidepunktene for detaljert informasjon om alle leddene i verdikjeden.