På Litla Undheim siden 1948

Vi leverer til kunder i heile Norge

Kontakt oss »

Daggamle kyllinger

30 % av Norges hønekyllinger klekkes på Litla Undheim

I samarbeid med Arne og Andreas Salte klekker vi ca 31 % av hønekyllingene i norsk eggproduksjon. I 2015 investerte vi i toppmoderne rugemaskiner fra Chickmaster. Det i samspill med fantastisk dyremateriale og dyktige medarbeidere med lang erfaring gir beste forutsetninger for daggamle kyllinger av høy kvalitet.

I rugeriet overvåkes ruge og klekkeprosessene nøye med oversikt over blant annet temperatur, fuktighet og CO2. Etter klekking påser våre medarbeidere en god riktig oppfølging av den nyklekte kyllingen for å sikre mest mulig robuste kyllinger før transport til kyllingoppdrettet.

I et rugeri er det høyt fokus på biosikkerhet. Våre medarbeidere vet verdien av gode rutiner for rengjøring og desinfeksjon som gir lavt smittepress og spreke og friske daggamle kyllinger.
Levering og kundeoppfølging

De daggamle kyllingene leveres av Nils Undheim som har lang erfaring med trygg levering av kyllingene.

Vi ønsker en tett oppfølging av den enkelte oppaler og  eggprodusent gjennom hele produksjonssyklusen for å kunne bidra til best mulig produksjonsresultater. Vi ønsker alltid å hjelpe våre kunder.
 
Eirik%20Halvorsen%20-%20B%C3%B8rge%20Undheim%20web-9
Eirik%20Halvorsen%20-%20B%C3%B8rge%20Undheim%20web-26